SRIJEDA  26.06.2024.

 

06:59    NAJAVNA ŠPICA

07:00    I Z L O G

07:30    Serbus Zagreb (R)

08:00    Zagrebancija (R)

08:30    Svakodnevica (R)

09:30    I Z L O G

10:00    Pjesmom te zovem (R)

11:30    Ljubav i sex na eks (R)

12:30    I Z L O G

13:00    Hrana i vino (R)

13:30    Moda XL

14:30    Moda XL

15:30    I Z L O G

16:00    Čovjek i zdravstvena kultura

17:00    Panorama Zagrebačke županije

17:30    Odaberi zdravlje

18:00    Minute bijele kute (R)

18:30    Serbus Zagreb

18:55    Info

19:00    Zagrebancija

19:30    I Z L O G

20:05    Svakodnevica

21:00    Odaberi zdravlje (R)

22:00    Backstage, ep. 2. (R)

22:30    I Z L O G

22:50    Na kraju dana

23:00    Zlatna zora (18)

02:00    I Z L O G

02:15    ODJAVNA ŠPICA

02:16    Program počinje u 7.00 sati